• Instalacje elektryczne (IE)
 • Instalacje elektronicznych systemów zabezpieczeń (SSWiN)
 • Instalacje monitoringu wizyjnego (CCTV)
 • Instalacje kontroli dostępu (KD)
 • Instalacje sieci komputerowych (IT)
 • Instalacje przeciwpożarowe (PPOŻ)
 • Instalacje dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO)
 • Instalacje video domofonowe (VD)
 • Instalacje RTV-SAT
 • Instalacje przeciwoblodzeniowe
 • Pomiary bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego
 • Pomiary instalacji elektrycznych
 • Pomiary instalacji IT